MENU

Příroda v okolí Toužimi

Příroda na Karlovarsku nabízí mnoho neobjevených zákoutí, které do dnešní doby nejsou přeplněny turisty z celé republiky. Toužim a okolí je známe svou odlehlou polohou, venkovským charakterem a překrásnou okolní přírodou, v níž se skýva několik kuriozit, které jinde nenaleznete. Hledáte místo na pořádný relax? Toužím je tou správnou volbou!


Slavkovský les 

Vzdálenost od penzionu: 16 km

CHKO Slavkovský les byla vyhlášená 3.5.1974. Významným přírodním fenoménem oblasti jsou početní vývěry studených a teplých pramenů, jež založili slavnou tradici lázeňství v územním trojúhelníků Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovi Lázně. Hlavním motivem ke zřízení chráněné krajinné oblasti byla potřeba zajistit ochranu těchto přírodních léčivých zdrojů.

Národní přírodní památka Křížky

Hadcová skalka se třemi kříži na svém vrcholu je domovem vzácnějších rostlinných a živočišných druhů Slavkovského lesa.

Národní přírodní památka Upolínová louka

Význam památky spočívá především ve výskytu endemitů vázaných na hadec. Zajímavý je například výskyt kriticky ohrožené vrby borůvkové, které byla u nás považována za vyhynulou a zde byla objevena v roce 1990.

Novoveská kyselka

Do konce 2. světové války byste zde našli vývěr znamenité minerálky v osmibokém pavilónu, stáčírnu, restauraci, obchod, lesovnu i obydlí správce s hospodářským zázemím. Z dávné slávy se tak do dnešních dní mnoho nedochovalo, o to je větším zázrakem, že léta zapomnění přežila kamenná kašna z roku 1893, jejíž rozměry a zpracování nemají v regiónu obdoby.

Grünská kyselka

Je známa také jako Magnesie. Je to jedna z nejznámějších kyselek Slavkovského lesa. Byla poprvé podchycena v roce 1893 na pozemku vévody Heinricha Beauforta z Bečova a nazvána Grünská kyselka. Na konci 20. století byly provedeny nové vrty, ze kterých dnes Karlovarské minerální vody stáčí známou Magnesii. Pozemek v platy je oplocen. Z vrtu je vyveden přepad pro veřejnost a vody kyselka je skutečně výborná. 

Giselin a Rudolfův pramen

Již od 16. století lidí využívaly minerální prameny, které v okolí hojně vyvěrají. V roce 1870 byly na jihozápadní straně založeny malé lázně, což bylo zřejmě příčinou opětovného povýšení obce na město. 

Siardův pramen

Nejen Siardova kaple a poustevna, ale i drobný, mělce pramenící pramen v jejich blízkosti vždy přitahoval poutníky k návštěvě a k ochutnání zázračné pramenité vody. Tento pramen byl objeven přibližně v roce 1645. Největší období slávy prožíval při velkých poutích v 17. století. Pramen je jedním ze zastavení na naučné stezce „Siardův pramen“, vedoucí z Mnichova, přes Siardovu kapli a císařskou cestu do Sítin.